Generation Youthcare

Wie zijn wij

Generation YouthCare is een netwerk voor en door jongeren met ervaring in de jeugdzorg. Het is een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen van ExpEx, jongeren uit pleegzorg en gezinshuizen van JongWijs, jongerenraden van JeugdWelzijnsBeraad en NJR Hoofdzaken voor de jeugd GGZ. 

 

We werken op landelijk niveau samen om problemen in de jeugdzorg aan te kaarten en advies te geven op basis van onze collectieve ervaringskennis. We geven advies aan gemeenten, jeugdzorgaanbieders en Rijksoverheid.