Generation Youthcare

PARTICIPATIE TIJDENS CORONA
 

Lees eerst over Participatie van jongeren in de jeugdzorg.

 

Waarover willen jongeren uit de jeugdhulp graag meepraten?

Hoe kan ik mijn familie en vrienden veilig blijven zien? Het opstellen van (nieuwe) bezoekregels.

Hoe maken we jeugdhulp mogelijk op 1.5 m?

Het ontwikkelen van activiteiten voor jongeren.

Geef ook aandacht aan de verschillende positieve dingen die gebeuren

Aanbevelingen

Betrek jongeren vanaf het begin bij het maken van beleid.

Geef jongeren een plek in het corona crisisteam of start een specifiek jongeren OMT.

Ontwikkel landelijke corona-richtlijnen voor de jeugdhulp.

Voorkom wachtlijsten. Zorg dat jongeren kunnen doorstromen naar een passende plek.

Voer het gesprek met ons over de maatregelen en luister naar onze behoeftes.

Laat alle hulpverleners met jongeren evalueren hoe het tot nu toe is gegaan tijdens de corona crisis. Bundel de uitkomsten en kijk wat er nu doorgezet kan worden om de positieve dingen te behouden. Bijvoorbeeld onderwijs op afstand op niveau, wat zorgt voor minder druk en meer rust.

Laat hulpverleners met jongeren een noodplan maken mocht er een tweede lockdown komen. Hoe kunnen hulpverlener en jongere contact houden? Maar ook: waar had de jongere het meeste last van en wat kan gedaan worden om daar de volgende keer minder last van te hebben?

Bedenk samen met jongeren dingen om eenzaamheid en verveling te voorkomen.

En zorg dat er meer duidelijkheid komt over onze toekomst zodat wij weten waar wij aan toe zijn.

 

“We vragen om meer aandacht voor gemarginaliseerde groepen, waaronder jongeren in de jeugdzorg maar ook jongeren met een beperking of minderjarige nieuwkomers.”

 

 

Zie ook het corona-onderzoek van het JWB. En lees ons statement dat wij maakten met verschillende jongerenorganisaties: Laat kinderen en jongeren meebeslissen in coronatijd.

Participatie tijdens Corona