Generation Youthcare

 

Generation YouthCare is een netwerk voor en door jongeren met ervaring in de jeugdzorg. Het is een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen van ExpEx, jongeren uit pleegzorg en gezinshuizen van JongWijs, jongerenraden van JeugdWelzijnsBeraad en NJR Hoofdzaken voor de jeugd GGZ.

 

 

Wij werken op landelijk niveau samen om problemen in de jeugdzorg aan te kaarten en advies te geven op basis van onze collectieve ervaringskennis.

Zo hebben wij bijvoorbeeld een advies geschreven over huisvesting, om de stijgende dak- en thuisloosheidscijfers onder jongeren te verminderen. En we verspreiden een advies en onderzoek over participatie van jongeren tijdens de coronacrisis.

 

 

 

Wij willen agenderen

Medezeggenschap,  ervaringskennis en participatie

Recht op steun en liefde

 

     “Generation YouthCare vindt dat kinderen en jongeren recht hebben op zorg en liefde.”

 

 

Goede zorg op maat

 

Aansluitend onderwijs